Procedury bezpeczeństwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2020

 

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W JAWORZNIE,

DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTA JAWORZNA,

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

(w oparciu o „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół

i placówek od 1 września 2020 r.”)

Docelowo pocedury umieszczone zostaną z zakładce Szkoła/ Szkolne akty prawne